Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Orchideová stezka

Orchideová stezka

 
 

Bělokarpatská stezkaOrchideová stezka (14 km)

Sjízdnost : celý rok; květen, červen (kvetou louky)
Začínáme v Kněždubě, kde se dáme za kostelem ulicí zvanou „výhon“ do stoupání silnicí  na hřeben nad obcí. Na hřebínku se dáme lesní cestou doleva (po červené turistické značce a zároveň po trase Šumárnické NS) až dorazíme k rozcestí (s dubovým monumentem) pod kótou Výzkum. Toto místo je již vstupní branou na Horňácko. Pokračujeme dále cestou a stezkami  po červené značce na vrch Kobyla. Z něj scházíme loukami na rozcestí zvané Bílá studna a od něj projdeme polní cestou  rozsáhlý komplex Vojšických luk po vrchu zvaný Čertoryje. Zelená turist. značka nás dovede až po vodní nádrž Lučina.

                   

Hodnota Bílých Karpat spočívá především v harmonické krajině, tvořené rozsáhlými květnatými loukami a polopřirozenými lesy.

Na loukách roste přes 20 druhů orchidejí a široká řada zákonem chráněných rostlin (kosatce, lilie, mečíky, koniklece apod.). Na tyto rostliny je vázáno i velké množství vzácných druhů hmyzu, zejména motýlů. Bělokarpatské louky patří k nejrozsáhlejším a druhově nejbohatším ve střední Evropě. Na 1m2 louky je možno najít společně až 55 druhů (!) vyšších rostlin.

Lesy pokrývají téměř 45% plochy CHKO, přičemž listnaté lesy převažují necelými 55%. Nejdůležitější listnatou dřevinou je buk lesní, v nižších polohách je přirozený dub letní a habr obecný. Hlavními problémy oblasti Bílých Karpat jsou údržba luk (zajištění kosení nebo pastvy) a obnova lesů.

 

|  Tisk  |  ZpětZpět