Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Úprkova stezka - Hroznová Lhota

 

Uprkova stezka (26 km)

Výchozím místem je město Strážnice. Trasa vede od muzea, po červené turistické značce vyrážíme směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, kde pobýval Antoš Frolka. Z Tv. Lhoty pokračujeme po silnici do Kněždubu (Muzeum bratří UprkůMuzeum bratří Uprků, Slovácký Slavín). Z Kněždubu po silnici dále do Hroznové Lhoty (keramika Benedík, výroba došek Pavlica). Můžeme také zavítat do Tasova a shlédnout dům se žudrem č. 52 (chráněná památka).

Okruh na Radošov: z Hroznové Lhoty polní cestou s alejí třešní a jabloní (modrá turist. značka) na vrch. Samotný vrchol je zarostlý akáty, Muzeum bratří Uprkůpřesto se nabízí krásné výhledy do Pomoraví. Z vrchu scházíme vinohrady (v době vinobraní zákaz vstupu) ke kapličce s posezením a zpět do obce.

Z Hroznové Lhoty pokračujeme do Kozojídek (dům malíře K. Benedíka) a poté přes Žeraviny panelovou cestou do Kněždubu. Přes Tv. Lhotu návrat do Strážnice.

  •  

V Kněždubě se roku 1861 narodil Joža Uprka, nejznámnější malíř Slovácka.  V Kněždubě a v Hroznové Lhotě vzniklo jeho rozsáhlé dílo. Uprkova tvorba vycházela z jeho rodného kraje, se slavnostmi, zvyky, obřady i každodenním životem zdejšího lidu. Obdivoval se kráse lidových krojů.

Uprka původně koupil malý domek v Hroznové Lhotě jako ateliér. Ten byl pak přestavěn na vilu podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče. Scházeli se tu zajímaví lidé, zejména z uměleckých kruhů. Na jaře roku 1902 navštívil Hroznovou Lhotu slavný francouzský sochař August Rodin.

Mistr Joža Uprka zemřel v r. 1940 v Hroznové Lhotě. Pohřben je na Slováckém Slavíně v rodném Kněždubě.

V roce 2004 byl zrekonstruován rodný dům Joži Uprky v Kněždubě a bylo zde nově otevřeno Muzeum bratří Uprků.

Sochař František Úprka (1868 - 1929) šel v uměleckých stopách staršího bratra Joži. Vyučil se na řezbářské škole a poté v Praze studoval modelování. Proslul také jako výborný zpěvák a mistr tance.

Kněždubským malířem byl  také Antoš Frolka (1877 - 1935), zprvu žák Joži Uprky, který později studoval výtvarné umění v Mnichově a ve Vídni. Frolkovy  obrazy mají vysokou uměleckou, ale i dokumentační hodnotu. Jeho rodina bydlela v Tasově a také na statku Dúbrava mezi Tvarožnou Lhotou a Strážnicí.

Doškář a keramik

V Hroznové Lhotě vyrábí František Pavlica doškové střechy. Slaměnými došky pokrývá střechy především ve skanzenech, ale i na drobných zahradních stavbách. Kromě tohoto řemesla se věnuje také malování. Můžete navštívit také keramickou dílnu Josefa Benedíka, který tvoří ve stylu tradice malované keramiky i využívá moderní vzory a tvary.

 

|  Tisk  |  ZpětZpět