Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Folklór a tradice na Strážnicku

Folklór a tradice

I na Strážnicku jsou jako v řadě dalších oblastí jižní Moravy lidové tradice patrné na každém kroku. Pestré kroje, dávné obyčeje a zapomenutá řemesla jsou součástí každodenního života – a to nesmíme opomenout charakteristická nářečí, něžně lyrické i rázně rytmické lidové písně, tance a cimbálové muziky, jejichž krásu si můžete vychutnat nejen při národopisných slavnostech, ale i při dalších vystoupeních.
Ve Strážnici máme několi cimbálových muzik a folklórní ch souborů:

(více informací na www.straznice-mesto.cz)

Cimbálová muzika Krepina

http://www.krepina.cz

Cimbálovou muziku Krepinu můžete vidět na různých folklorních akcích a festivalech, a to jak českých, tak i zahraničních, kde vystupují buďto samostatně nebo po boku souborů Danaj a Dánajek, které doprovází. Repertoár muziky tvoří především hudba typická pro Strážnici a její okolí, avšak ani jiné moravské či slovenské regiony jí nejsou cizí. V tuto chvíli má muzika 7 stálých členů, většinou studentů středních a vysokých škol.

Cimbálová muzika Demižón

http://www.cmdemizon.cz/

Počátky nově vzniklé muziky jsou úzce spjaty se zrodem stejnojmenné folklorní skupiny Demižón. Na prvním muzikantském obsazení se podepsal vedoucí FS Demižón Jiří Rybecký, který dokázal celou muziku poskládat.

Folklórní skupina Demižón

http://www.demizon.straznice.cz

Folklorní skupina Demižón vznikla v roce 1999, a od samého počátku pracujeme pod Orelskou jednotou ve Strážnici. Věk našich členů se pohybuje od 15 do 23 let. V této době má naše folklorní skupina 10 tanečních párů , které doprovází cimbálová muzika.
Náš repertoár se skládá především z písní a tanců ze Strážnice a strážnického okolí. Ale pro zpestření programu si odskočíme i na Slovensko.
 

Soubor lidových písní a tanců Danaj

http://www.danaj.cz

Soubor lidových písní a tanců Danaj byl založen v roce 1959 ve Strážnici. Jeho činnost navazuje na bohaté folklórní tradice města, které je od roku 1946 dějištěm národopisných slavností, pozdějšího mezinárodního folklórního festivalu.
Pro svou práci soubor využívá folklórního fondu města a nejbližšího okolí, do svého repertoáru zařazuje i tance z ostatních oblastí Slovácka a moravsko-slovenského pomezí. Používány jsou také taneční a písňové sbírky, archivní prameny i materiály z terénních sběrů.
Snahy o regionální čistotu v tanečním i zpěvním projevu i v krojovém vybavení podporuje spolupráce s předními etnografy a folkloristy. 
Soubor vystupoval v mnoha zemích světa, například v Německu, Francii, Belgii, Irsku, Sýrii, Libyi, Velké Británii, Itálii, Řecku, Finsku, Maďarsku, Rakousku, Egyptě, Litvě, Chorvatsku a Slovensku.

Folklórní skupina Žerotín

http://www.zerotin.com

V současné době je soubor, který čítá zhruba 30 členů ve věku 15 – 35 let, schopný postavit dvouhodinový program. Oprašují se staré kvalitní choreografie, ale vznikají i nové tance, např. Valašsko, Cepový tanec ze Strážnice, rozverná Horňácká trefa, tance z Trenčína, úsměvné pásmo z Ořechova, chlapecký Zbojník a dívčí Lašsko. Současná CM s primášem Jeníkem Holubíkem.

Strážnická cimbálová muzika Danaj

http://www.cmdanaj.cz

DANAJ je název typického párového tance ze Strážnicka - a od roku 1988 si tak říkáme i my.
Ve strážnické cimbálové muzice DANAJ jsme si blízcí - generačně i muzikantsky; to je také důvod, proč je takřka zakládající parta dodnes spolu.
Těší nás HRÁT, snažíme se pěstovat od dětství vštěpovaný a rozvíjený smysl pro krásu lidové muziky. Bohaté písňové sbírky i zapomenutá čísla starých muzik jsou pro nás stálým inspiračním zdrojem.

Cimbálová muzika Strážničan

http://www.straznican.cz

CM Strážničan vznikla v roce 1986 v Lidové škole umění ve Strážnici. Tehdy se nám s velkou péčí věnoval pan učitel Jan Šafařík, který se v nás snažil probudit lásku k folklóru. Začátky vůbec nebyly lehké. Jako malí kluci jsme měli většinou jiné zájmy, a proto jsme se na páteční odpoledne, kdy jsme mívali zkoušku, mnohdy netěšili. S postupem času jsme se sami od sebe snažili zachytit a vštípit si do paměti písně našeho, ale i jiných regionů.

Na zdravé popularizaci některých z nich měla zásluhu už muzika Slávka Volavého, jiné pocházejí z písňového pokladu lidové zpěvačky, stařenky Marie Procházkové. K nejvzácnějšímu odkazu strážnické folklorní tradice náleží písně ze zápisů starších sběratelů, hlavně Hynka Bíma a Vladimíra Úlehly.

Slovácká krojovaná dechová hudba Svárovanka

http://www.svarovanka.cz

Dechová hudba Svárovanka vznikla ve Strážnici v roce 1986. Název dechové hudby je odvozen ze jména vinařské trati v okolí Strážnice - Svárové. V roce 2000 jsme se zvítězili v celorepublikovém finále soutěže Polkafest. Koncem roku 2006 si nás vybrala Česká televize pro natočení pořadu Zveme vás... na vinobraní.
Současným kapelníkem dechové hudby je Tomáš Hanák. Zpěváci Svárovanky jsou Jana Hanáková, Marie Holubíková, Tomáš Hanák a Robert Šivel.
 

Fčeličky Strážnice

Soubor Fčeličky existuje 3 a půl roku. Byl založen při ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici učitelem Zdeňkem Musilem. Soubor se zaměřuje výhradně na vlastní tvorbu. Hudbu skládá, nahrává a aranžuje Zdeněk Musil texty píší Milada Musilová, Stanislav Knitl, Zdeněk Musil a Jarmila Moosová.
Za dobu své existence soubor nahrál 3 tématicky zaměřené CD.
V roce 2006 byl soubor pozván do Prahy do ČT, kde natáčel pořad "Hřiště", který bude teprve vysílán. Zde kromě rozhovorů s dětmi budou uvedeny tři souborem živě zpívané písně a druhý videoklip k písni "Slepička" v režii Ondy Hudečka. Stejný autor natočil i další videoklipy k vánočním písním ve strážnickém Skanzenu.
Soubor byl také třikrát hostem Českého rozhlasu v Brně. Poprvé zde účinkoval při dni otevřených dveří, podruhé v živém vysílání pořadu Randevous a potřetí pod záštitou Českého rozhlasu odehrál hodinový koncert na brněnském Moravském náměstí.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  Tisk  |  ZpětZpět