Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Sudoměřice

Obec Sudoměřice byla založena někdy mezi lety 1260 – 1264 družiníkem českého krále Přemysla Otakara II. - Sudomírem z rodu pánů z Horky. Původní pozdně velkomoravské a přemyslovské osídlení se nacházelo v lokalitě Hrůdy u říčky Morávka, kde jsou patrné zbytky valů původního hradiště, které sloužilo k ochraně hranic českého království. Nedaleko po proudu Baťova kanálu se našlo, při archeologickém průzkumu v rámci výstavby obchvatu Sudoměřice, pozůstatky velkého osídlení z pozdní doby kamenné (asi 3000 let před naším letopočtem), kdy na výhodném místě, na návrší nad zaplavovanou oblastí, stála osada s dřevěnými kůlovými domy. K unikátním nálezům z této doby patří soubor zvláštně tvarovaných nádob, vzácný tzv. tulipánovitý pohár nebo dva dětské pohřby uložené v odpadních jámách. Další výraznější osídlení na lokalitě představují hluboké zásobní jámy – podzemní sila na obilí – ze starší doby bronzové (asi 1800 let př. n. l.). Z jedné z nich pochází bohatý soubor zlomků keramických nádob a sada hliněných závaží, tvořící původně patrně součást tkalcovského stavu. Výzkumem byla také zachycena poměrně rozsáhlá keltská osada ze 3. a 2. století př. n. l. a dále germánská osada z mladší doby římské (4. stol. n. l.); z té pocházejí m. j. vzácná železná ostruha, stříbrná římská mince, nebo bronzová spona – šatní spinadlo. V těchto mladších obdobích byly v zástavbě nadzemní dřevěné domy doplňovány chatami zahloubenými do země – polozemnicemi. Hojnost nálezů a především množství hliněných střepů ukazuje, že toto místo je jedno z nejrozsáhlejších osídlení v našem regionu, které bylo navíc téměř nepřeržité od 3. tisíciletí před n.l. až do 13. století n.l.

Ve vesnici se dochovalo několik tradičních usedlostí, tzv. Podunajské hliněné domky. Na návsi je dochovaný Panský dvůr a zvonice z 18.století. Funkcionalistický kostel Krista Krále pochází z let 1930 –33. Pro německou finanční stráž byl v létech 1942 – 44 vystavěn soubor tzv. německých domků.

Výměra katastru je 936 ha. Půda zde není příliš úrodná, na pozemcích hospodaří převážně a.s. Žerotín Strážnice. Velmi příhodné jižní svahy umožňují hojné pěstování vinné révy a v současnosti se znovu  vysazují a obnovují vinice a ovocné sady. Od silnice I/70 začíná území CHKO. V krajině je narušený vodní systém a množství odvodňovacích a zavodňovacích kanálů nefunguje, tím dochází k záplavám. Obec připravuje několik projektu pro ochranu zastavěného území, z nichž nejdůležitější je výstavba Protipovodňové nádrže Telatniska.

Významným bodem je státní hranice se Slovenskou republikou a dva silniční hraniční přechody (po Schengenu již jen symbolické). Se slovenským městem Skalica jsou udržovány přátelské vztahy a čilá spolupráce je i s vinaři ze Skalice. Zajímavostí je přístav na Baťově kanálu , kde se překládalo uhlí z železniční vlečky na lodě. V r. 2004 byla otevřena vyhlídková věž na výklopníku uhlí, který se stal důležitým bodem pro turisty. (animace -  http://www.youtube.com/watch?v=g-cb_5hAcHU )                                    V údolí Sudoměřického potoka, se nachází rekreační oblast Mlýnky s ubytovacím zařízením a letním táborem. Ve vyschlém korytě tkz. Starého potoka, kousek od vesnice, se nachází ucelená a komplexní vinařská ulička 30 sklepů, jednak pro podnikání, tak i pro potěchu drobných vinařů ze Sudoměřic. Původně tyto sklepy byly v 70. letech povoleny jako protiatomový úkryt pro 250 lidí - protože sklípky jsou jednoduše propojené tenkou příčkou. V areálu se nachází i budova zahrádkářů s amfiteátrem a  velkým sklepem - vinotékou. V obci je několik zaměstnavatelů, většina obyvatel však dojíždí za prací do okolních měst, především do Hodonína. Pro rozšíření nabídky pracovních příležitosti v obci je u obchvatu budována průmyslová zóna. Trvale žije v obci přes 1200 obyvatel.

Každoročně pořádané akce:
  • únor - Košt ovocných destilátů

  • 1. květen - Otevírání Baťova kanálu - přístaviště U Výklopníku

  • první sobota v květnu - výstava vín (místní nebo oblastní) - ve vinařském areálu Starý potok

  • první pátek a sobota  - červen - Sudoměřické Hody 

                                                  WWW prezentace obce Sudoměřice

                      fotky z různých akcí v Sudoměřicích  najdete:   http://sudky01.rajce.idnes.cz/

Loc:48° 52' 2.66" N, 17° 15' 18.39" E

 

|  Tisk  |  ZpětZpět