Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Strážnice

Obec je připomínána již v roce 1086 jako bohaté tržní město, chráněné vodním hradem. Město bylo obehnáno opevněním, z něhož se zachovaly Veselská a Skalická brána. Na místě hradu dnes stojí strážnický zámek s rozsáhlým anglickým parkem s cennou platanovou alejí. Památkou je i rozsáhlý areál piaristických budov s chrámem Nanebevzetí Panny Marie a s klášterem kostelů sv Martina a kaple sv. Rocha. Dokladem významné židovské obce je židovský hřbitov se synagogou. Muzeum jihovýchodní Moravy nabízí expozice o lidové architektuře  z celé oblasti Slovácka.

Katastr města o rozloze 3140 ha leží v Dolnomoravském úvalu při jihovýchodní hranici České republiky v přibližné nadmořské výšce 177m. Katastrem protéká řeka Morava. Větší část strážnického katastru náleží do celku Dolnomoravský úval, podcelek Dyjskomoravská niva.Do jeho jihovýchodní části zasahuje výběžek Bílých Karpat.Většina vodních toků je napřímená s výjimkou krátkého úseku řeky Moravy (Osypané břehy).Na většině zemědělských pozemků hospodaří Žerotín, a.s. Strážnice. V zemědělsky využívané části katastru má velkoplošné  obhospodařování pozemků za následek rozvoj vodní a větrné eroze. V katastru je množství závlahových náhonů a odpadů, vybudovaných v 30. letech 20. století současně s výstavbou plavebního a záplavového Baťova kanálu. Většina z nich dnes není funkční. Vinice jsou soustředěny v lokalitách Žerotín a Staré hory.

Strážnicí prochází silnice I.. třídy I/55 do Veselí nad Moravou a Uherského Hradiště a silnice II. Třídy II/ 426 do Bzence. Se sousedními obcemi je Strážnice propojena státními silnicemi třetí třídy. Strážnice leží na regionální železniční trati Rohatec – Veselí nad Moravou. Ve Strážnici je dobrá občanská vybavenost, za vyšší vybaveností a úřady jezdí obyvatelé do města Veselí n. Mor. a Hodonína. Za prací spíše do Veselí nad Moravou.Město je známo každoročním pořádáním folklorních festivalů. Další turistickou atraktivitou je přístav na Baťově kanálu a půjčovna lodí. Je zde mnoho příležitostí pro pěší turistiku i cykloturistiku.Strážnice je kulturní město s bohatou tradicí a živým folklórem a má velký potenciál pro ekonomický i sociální rozvoj.  Žije zde trvale cca  6080 obyvatel.

Každoročně pořádané akce:
 • první květen  - Krojované stavjaní máje
 • zač, března – Košt slivovice a Josefská výstava vín
 • konec května-  Dětská Strážnice , folklorní festival
 • konec června -  Mezinárodního folklorního festival 
 • začátek července - Festival Slunce, folkové dny 
 • půle srpna –  Strážnická pouť k paně Marii
 • konec srpna - Zarážání hory na vrchu Žerotín 
 • začátek září - Strážnické vinobraní  
 • půle listopadu – Martinské hody
 • začátek prosince - Radujme se, veselme se, řemesla a folklor 

   

WWW prezentace města Strážnice

 Loc:48° 53' 59.13" N, 17° 18' 53.89" E

 

|  Tisk  |  ZpětZpět