Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Petrov

Obec Petrov byla původně vodní hradiště, které bylo pravděpodobně součástí opevnění proti Uhrům. Obec se prvně připomíná v pramenech z roku 1412 . Od konce 16.století byly v obci provozovány až do roku 1987  lázně se sirným pramenem. K významným památkám patří kaplička se slováckou ornamentální výzdobou a soubor původních vinných sklepů Plže, který byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Obec je vzdálena cca  13 km od města Hodonína, leží při silnici do Strážnice.

Obec je položena na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastrálního území zasahuje úpatí masivu Bílých Karpat. Obcí prochází hranice CHKO. Charakter obce je zemědělský s významným sadařstvím a vinařstvím. Unikátem jsou „Petrovské louky“, které jsou zbytkem rozsáhlého komplexu zaplavovaných pomoravních luk s charakteristickou květenou a výskytem ohrožených druhů živočichů, dnes jsou součástí Přírodního parku Strážnické Pomoraví. Zemědělská výroba je provozována převážně Akciovou společností Žerotín  Strážnice. Rozloha katastru je 1147 ha.

Občanská vybavenost je soustředěna ve středu obce, za chybějícími službami a prací dojíždí obyvatelé do blízkého města Strážnice nebo Hodonína, kde je velmi dobré dopravní spojení. Průmyslová výroba není v obci zastoupena. Rozvíjí se soukromé podnikání. Obec leží na trase Moravských vinařských stezek a velkou turistickou atraktivitou je i  nově otevřená plavební komora na Baťově kanálu.Chybí však turistická infrastruktura. V obci je živá národopisná tradice a pracují zde spolky: rybáři, hasiči, sportovci, zahrádkáři a chovatelé. V obci žije trvale kolem 1400 obyvatel

Každoročně pořádané akce:
  • duben : Rybářské závody na Baťově kanálu

  • květen: Výstava vín

  • květen: Folklorní festival “Senioři”

  • květen: Soutěž mladých hasičů

  • červenec: Soutěž hasičů - Memoriál Z. Stránského

  • první srpnová sobota: Den vinařů v Plžích

  • prosinec: Adventní koncert v kostele sv. Václava

  • prosinec: Svěcení vína

    Fašank 2009

WWW prezentace obce Petrov

Loc:48° 52' 54.95" N, 17° 16' 40.1" E

|  Tisk  |  ZpětZpět