Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Hroznová Lhota

leží na úpatí Bílých Karpat, asi 8 km od Strážnice, v rovině 207 m nad mořem. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Kostel sv. Jana Křtitele je ze 17.století byl roku 1902 přestavěn a v letech 1986 – 1989 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru podle brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka. V Hroznové Lhotě žil a pracoval i slovácký malíř, mistr Joža Uprka. Jeho dům s ateliérem byl přestavěn r. 1904  podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.  Při příležitosti udělení zlatého záslužného kříže starostovi a zemskému poslanci Josefu Pavlicovi  byla v roce 1899 vysázena lipová  alej,  tvořící osu vesnice. Stromořadí je jakýmsi rodinným stříbrem naší obce a generace hroznolhoťanů  pečují o její zachování.

Obec má vlastní vodovod včetně zdroje pitné vody. Plynofikace byla dokončena   v r 1995. V roce 1996 byla provedena kabelizace telekomunikačních sítí. Obec je plně odkanalizovaná, bez ČOV. Obec má zpracovánu studii pro výstavbu ČOV, která předpokládá rekonstrukci některých částí kanalizace a výstavbu čističky pro další 4 obce . Místní komunikace jsou až na zanedbatelnou část opatřeny pojízdným povrchem. Chodníky jsou postupně opravovány. Připravuje se výstavba nových sítí v lokalitě pro výstavbu RD.

K základnímu občanskému vybavení obce patří kostel Sv.Jana Křtitele, budova OÚ, pošta , KD s kinosálem, zdravotní středisko, MŠ, ZŠ, dvě sportoviště, tři dětská hřiště, kostel, hřbitov.V obci jsou dále tři prodejny smíšeného zboží, prodejna s průmyslovým zbožím, květinářství, prodejna s dárkovým zbožím a dvě pohostinství. KD prošel opravou, sportovní areál má dokončenu I.etapu.

Od roku 1993 je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Díky této iniciativě se podařilo obnovit a oživit spolkový a kulturní život obce. Díky tomu se obnovují tradice jako Jízda králů a začínají vznikat nové například Živý Betlém, Přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr. V současné době jsou to akce významem přesahující hranice obce.    Za podpory tohoto projektu se podařilo realizovat některé významné akce např. oprava Zdravotního střediska, úprava ploch před obecním úřadem, oprava komunikace za kostelem, bylo zřízeno informační centrum.  Celkem se obci podařilo získat na dotacích  z POV cca 600 tis. Kč. Veškeré budovy ve správě obce jsou plynofikovány a opatřeny regulačními systémy. Na budově radnice a KD byla vyměněna okna a provedena tepelně izolační fasáda. Budova ZŠ má zpracován energetický audit, jehož cílem je návrh energeticky úsporných opatření, která budou postupně realizována.Veřejná prostranství před obytnými domy jsou udržována přímo občany včetně údržby a výsadby záhonů. Několikrát v roce občané provádí úklid podél státní komunikace v obci. OÚ pak zajišťuje odvoz na skládku. Prostranství u obecních budov popř. prostory tvořící velké celky jsou udržovány v rámci VPP. Údržbu drobných sakrálních objektů provádí věřící za spoluúčasti obce či farnosti.V prostoru za OÚ je postupně budován areál, který by měl sloužit jako místo klidu a setkávání při kulturních akcích, je vybudován přírodní parket, je vybudováno dětské hřiště. V současné době má Hroznová Lhota 1279 obyvatel  a 400 domů.

Každoročně pořádané akce:
  • únor Fašank

  • neděle velikonoční – košt vína

  • půle června – Obecní den, sport a hry

  • 1. víkend v září - Přehlídka mužských sborů

WWW prezentace obce Hroznová Lhota

Loc:48° 54' 27.87" N, 17° 25' 1.36" E

|  Tisk  |  ZpětZpět