• Home • Uprka-Steg • Strážnickým Pomoravím • Sperberbaum-Steg • Weinberge von Strážnice • Weißen Karpaten • Rund um Radějov herum •

Česky Deutsch English


Suche in diesem Server

 

 

Sjízdnost : celý rok; květen, červen (kvetou louky)

Začínáme v Kněždubě, kde se dáme za kostelem ulicí zvanou „výhon“ do stoupání silnicí  na hřeben nad obcí. Na Čertoryjehřebínku se dáme lesní cestou doleva (po červené turistické značce a zároveň po trase Šumárnické NS) až dorazíme k rozcestí (s dubovým monumentem) pod kótou Výzkum. Toto místo je již vstupní branou na Horňácko. Pokračujeme dále cestou a stezkami  po červené značce na vrch Kobyla. Z něj scházíme loukami na rozcestí zvané Bílá studna a od něj projdeme polní cestou  rozsáhlý komplex Vojšických luk po vrchu zvaný Čertoryje. Zelená turist. značka nás dovede až po vodní nádrž Lučina.

 

  •  

Hodnota Bílých Karpat spočívá především v harmonické krajině, tvořené rozsáhlými květnatými loukami a polopřirozenými lesy.

OrchidejNa loukách roste přes 20 druhů orchidejí a široká řada zákonem chráněných rostlin (kosatce, lilie, mečíky, koniklece apod.). Na tyto rostliny je vázáno i velké množství vzácných druhů hmyzu, zejména motýlů. Bělokarpatské louky patří k nejrozsáhlejším a druhově nejbohatším ve střední Evropě. Na 1m2 louky je možno najít společně až 55 druhů (!) vyšších rostlin.

Lesy pokrývají téměř 45% plochy CHKO, přičemž listnaté lesy převažují necelými 55%.

Nejdůležitější listnatou dřevinou je buk lesní, v nižších polohách je přirozený dub letní a habr obecný.

Hlavními problémy oblasti Bílých Karpat jsou údržba luk (zajištění kosení nebo pastvy) a obnova lesů.

V posledních letech se však rozrůstají např. možnosti ubytování v soukromí.

 


• Home • Up •

Your emails with questions and commentaries to these websites please send to vladimir.koupil@worldonline.cz. Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2001 Vladimír Koupil
Last update
: 07-09-2004
Optimalized for 1024x768