• Home • Uprka-Steg • Strážnickým Pomoravím • Sperberbaum-Steg • Weinberge von Strážnice • Weißen Karpaten • Rund um Radějov herum •

Česky Deutsch English


Suche in diesem Server

 

 

Sjízdnost : jarní měsíce

Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. PoBaťův kanál 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu.

(Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.)

Před mostkem přes Baťův kanál zabočíme doleva a vracíme se zpět ke Strážnici. Můžeme si však prohlédnou petrovské přístaviště či obec se známými sklepy Památkové rezervace lidové architektury Plže.

Upozornění: V případě návštěvy břehů řeky Moravy v jarních měsících se chovejte tiše a nevstupujte na štěrkové břehy, které jsou v tuto dobu hnízdišti ptáků.

  •  

Strážnické Pomoraví patří díky přirozeně meandrujícímu korytu řeky Moravy k opravdovým příroMeandry řeky Moravydním unikátům. Je to jeden z posledních úseků Moravy, kde člověk řeku neupravil drsným napřímením toku.

Vhodné podmínky zde nachází především ptáci, kterých zde bylo pozorováno 238 druhů. V přilehlém lužním lese hnízdí jedinečná lesní kolonie téměř 20 párů čápa bílého a volavky popelavé. Dále tady hnízdí např. luňáci, strakapoud prostřední a přilehlé nivní louky jsou jedním z posledních hnízdišť kolihy velké v ČR.

Ze savců patří k nejznámějšímu obyvateli bobr evropský, který se v posledních letech rozšiřuje také do přítoků Moravy. Jeho přítomnost prozrazují nory v březích a ohryzy kmenů podél toků.

Geologické podloží tvoří čtvrtohorní naplaveniny štěrkopísků, které jsou zásobárnou kvalitní pitné vody pro obce a města na Hodonínsku.

Z důvodu ochrany přírody byla oblast vyhlášena přírodním parkem a nově také ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví.

 


• Home • Up •

Your emails with questions and commentaries to these websites please send to vladimir.koupil@worldonline.cz. Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2001 Vladimír Koupil
Last update
: 07-09-2004
Optimalized for 1024x768