• Domů • NPR Čertoryje • PR Kútky • PP Žerotín •

Česky Deutsch English


Nahoru

Najdi na tomto serveru

 

 

Výměra 1,4 ha, nadmořská výška 290-322 m, k.ú. Strážnice.

Lesní a travnaté porosty na kopci Žerotín (322 m), 1 km západně od Radějova. Zahrnuje fragment šipákové doubravy a louku s četnými teplomilnými rostlinami a živočichy.

Neživá přírodaPP Žerotín

Podloží lokality tvoří zvrásněný Magurský flyš, modelovaný vrstvami s převahou vápnitých jl1ovců (bělokarpatská jednotka). Na vrcholové části se nacházejí zbytky štěrků neznámého stáří (mladší třetihory až čtvrtohory). Na sprašových překryvech vznikla černozem typická.

V území se nachází katolická kaple postavená v roce 1949.

Rostlinstvo

Část rezervace porůstají křoviny a skupiny dubu šípáku (Quercus pubescens), které tvoří jediný zachovalý fragment PP Žerotínšipákové doubravy v CHKO Bí1é Karpaty.

Na mělkých skeletových půdách tvoří bezlesní vegetaci teplomilná louka s převahou trav kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus). Roste zde řada chráněných rostlin, jako např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grondis) a sasanka lesní (Anemone sylvestris), orchideje tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) a vstavač bledý (Orchis pallens), dále plamének přímý (Clematis recta), kozinec dánský (Astragalus danicus), len žlutý (linum flavum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettil), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hvězdnice chlumní (Asteramellus) a kosatec pestrý (Iris variegata). Na území této přírodní památky se, na jediné lo katitě v CHKO Bí1é Karpaty, vyskytuje hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) a také zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Živočišstvo

Žerotín je významnou lokalitou teplomilného hmyzu. Kromě obou druhů našich otakárků, fenyklového (Papilio machaon) a ovocného (Iphiclides podalirius), vyskytuje se zde i hnědásek černýšový (Mellicta aurelia), většina druhů našich ostruháčků, modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) a vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae). Po dlouhé době zde byl znovu potvrzen výskyt okáče medyňkového (Hipparchia fagi), který byl více jak 30 let v Bí1ých Karpatech nezvěstný.

Teplomilný hmyz zastupuje např. cikáda chlumní (Cicadetta montana), kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebo drvodělka fialová (Xylocopa vilacea).

Zajímavými ptáky, s kterými se zde lze setkat, jsou křepelka polní (Cotumix coturnix), krutihlav obecný (Jynx tarquilla), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo strnad luční (Miliaria calandra).

Péče

Od konce devadesátých let 20. století se o území starají technické služby města Strážnice. Kromě od straňování náletu dřevin zabezpečují i každoroční kosení lučních porostů. Památka je obklopena vinohrady, sady a dnes již opuštěnými poli, které způsobují mírné narušení jejích okrajů. Současně však přispívají k obohacení zdejší fauny bezobratlých, zejména hmyzu.

 


• Domů • Nahoru •

   
Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, rozlišení 1024x768. Zašlete e-mail vladimir.koupil(zavináč)wo.cz s otázkami a připomínkami k těmto stránkám   Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2004 Vladimír Koupil   Autoři fotografií : Vít Hrdoušek, Antonín Kubica, Vladimír Koupil
(šíření fotografií bez souhlasu autorů zakázáno)
Poslední změna: 07 února, 2007