Česky Deutsch English


Najdi na tomto serveru

 

 

Příroda, vinařství

Užitečné odkazy : Více o přírodě Strážnicka - Interaktivní mapa

1
PŘÍRODNÍ PARK STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

Přírodní park Strážnické Pomoraví chrání od roku 1993 na ploše 31 km2 poslední pestrou mozaiku přírodních biotopů. Unikátní je původní koryto řeky Moravy s meandry, se zbytky starých slepých ramen, každoročně zaplavované lužní lesy s jasany, duby a olšemi a podmáčené louky. Chráněné jsou i zbytky nezalesněných písečných přesypů v okolí železniční trati. V přírodním parku můžete vidět např. tyto ptáky: čápa, volavku, ledňáčka, břehuli, bukáčka, čejku, kolihu; ze savců ondatru, bobra, vzácně i vydru. Jedinečnost zdejší krajiny dokazuje také výskyt vzácných druhů protahujících a zimujících ptáků např. kormorána velkého, husy divoké, motáka pilicha, luňáka červeného či orla mořského. Přírodním parkem vede cyklostezka. Pro skupiny 10 a více lidí lze zajistit exkurse tímto chráněným územím na telefonu 724162265 či bkarpaty(zavináč)c-box.cz. Sjíždění meandrujícího toku na kánoích umocní váš zážitek. Je možné zajistit rybářský lístek (viz kap. rybolov)

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

2
PŘÍRODNÍ REZERVACE OSKOVEC

Na pravém břehu řeky Moravy na starých dubech, jasanech a topolech na ploše 6,1 ha se nachází desitky hnízd největší smíšené kolonie volavek popelavých a čápa bílého na Moravě, která je chráněná od roku 1953. Pozorování je možné z levé části břehu (Oskovec II.) přes řeku Moravu.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
3
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OSYPANÉ BŘEHY

PP byla vyhlášena v roce 1999 na březích Moravy a má rozlohu 75,9 ha (nadmořská výška 165 m). Jedná se o neregulovaný úsek řeky Moravy se třemi mohutnými meandry zařezávajícími se do přilehlých lesů. Unikátním geomorfologickým výtvorem je písečná stěna převyšující údolní nivu asi o 13 m, která vznikla na styku toku s vátými písky v nárazovém břehu meandru. Ve stěně je hnízdní kolonie břehule říční. V PP Osypané břehy je omezen vstup na náplavové břehy v době od 1. dubna do 15. července kvůli hnízdění.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

4
NPP VÁTÉ PÍSKY

Úzký bezlesý pruh (šířka do 100 m, délka 5,5km, výměra 94,5 ha) po obou stranách železnice mezi stanicemi Bzenec-Přívoz a Rohatec je jedinečnou lokalitou vátých písků s bohatým výskytem pískomilných druhů rostlin a živočichů. Mezi významné druhy rostlin patří kavyl písečný, smil písečný, divizna brunátná; mezi vzácné druhy hmyzu např. kudlanka nábožná, chroust opýřený a chroust mlynařík, řada střevlíkovitých brouků a teplomilných pavouků, z nichž někteří jsou vzácností v celoevropském měřítku. Na píscích žije i početná populace ještěrky zelené a užovky hladké, která vzhledem připomíná zmiji, ale je neškodná! (foto !!!) Okolní borové lesy Bzenecké doubravy jsou bohaté na hřiby a klouzky. Lesem vede od Přívozu (Bechtlova pomníku) přes váté písky k Osypaným břehům lesnická naučná stezka se 7 panely.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
5
BAŤŮV KANÁL

Ve 30. letech 20. století byl vypracován projekt závlahového kanálu z důvodu častého poklesu vody v řece Moravě. Tím se přiblížil i sen Tomáše Bati zrealizovat průplav Dunaj - Odra - Labe. V květnu 1934 byl vytvořen projekt na stavbu malého průplavu po vzoru Holandska. Stavba byla zahájena 16. října 1934 a dokončena na podzim roku 1938 v úseku Otrokovice - Rohatec. Plavební hloubka kanálu byla navržena 1,50 m. Tato vodní cesta byla určena pro nákladní přepravu lignitu z ratiškovických dolů do elektrárny v Otrokovicích. V dnešní době je kanál plně zprovozněn v délce 65 km, včetně 13 komor, lodní lanovky, přístavišť a výklopníku. Nově je po celém úseku vybudováno několik půjčoven lodí a je využíván pro šetrnou vodní turistiku (viz čelní strana mapy).

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

6
VÝKLOPNÍK U SUDOMĚŘIC

U obce Sudoměřice byl vybudován koncový přístav Baťova kanálu s překladištěm lignitu, tzv. výklopník, a přípojka železniční vlečky do stanice Rohatec. Ve výklopníku se vagon i s lignitem z jedné strany nadzvedl a lignit se vysypal na přistavené čluny. Kanál byl vyprojektován pro nákladní čluny o nosnosti 150 tun při ponoru 1,20 m a rozměrech člunu 38 x 5,05 m. Dnes je výklopník technickou památkou, je zde půjčovna loděk a občerstvení.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

7
VINAŘSTVÍ V PETROVĚ-PLŽÍCH

Další významnou vinařskou obcí Strážnicka je bezesporu Petrov, ležící 3 km jižně od Strážnice, známý svým areálem vinných sklepů zvaným „Plže“. Sklepy jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17. století. V areálu je více než osmdesát staveb, které vytvářejí ulicovou zástavbu. Největší pozornost upoutá průčelí sklepů výtvarným pojetím a barokními architektonickými prvky. Bílá vápenná lička s modrou podrovnávkou a jednokřídlové nebo dvoukřídlové dveře z dubového dřeva estetický vjem umocňují. Jeden z největších sklepů je dlouhý 30 m, široký 5,5 m a vysoký 3 metry. V roce 1983 byly Plže prohlášeny Památkovou rezervací lidové architektury. Kvalitu petrovských vín mohou návštěvníci ohodnotit pod víchou hned v několika sklepech, např. u p. Kláska, p. Svobody a dalších vinařů. Rádi vás všichni uvítají a nabídnou příjemné posezení u skleničky dobrého vína. Kontakt p. Svoboda 723 738 978.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

8
VINAŘSTVÍ V SUDOMĚŘICÍCH

Sudoměřice leží v jižní části Strážnicka a zdejší vinice se nachází na svazích jen několik desítek metrů od státní hranice. Jedná se o nejjižnější svahy Bílých Karpat, nacházející se 3 km za obcí v lokalitě zvané Staré hory. Také tady se díky dobrým klimatickým a geologickým podmínkám místní vinaři mohou pyšnit velmi kvalitními víny, které vám nabídnou ve svých vinných sklepech v areálu Starého potoka. Areál tvoří ulička asi třiceti vinných sklepů poblíž potoka a vinařský areál obce Sudoměřice. I tady se nabízí posezení s degustací vína, kterou vám ráda zajistí např. rodina Bučkova (viz čelní strana mapy) či další sudoměřičtí vinaři.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
9
ŽEROTÍN - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

Vrch Žerotín (322 m n. m.) je místem krásného výhledu na celé Pomoraví, jeho svahy jsou pokryty množstvím vinohradů a sadů. Přírodní památka Žerotín na vrcholu tohoto kopce (1,4 ha) je jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v Bílých Karpatech - loučky s křovinami dřínů, kaliny či klokočí a stromy dubu šípáku (Quercus pubescens). Ze vzácnějších rostlin zde můžete spatřit koniklec velkokvětý, orchideje tořič čmelákovitý a vstavač bledý, kozinec dánský a kosatec pestrý, z hmyzu otakárka fenyklového a ovocného, okáče medyňkového, cikádu chlumní, nebo kudlanku nábožnou. Mezi vinicemi se pyšní mohutné stromy oskoruší, které byly vyhlášeny stromem Slovácka. 

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

10
REKREAČNÍ OBLAST LUČINA

Nachází se v údolí pod kopcem Šumárník, 2 km nad obcí Tvarožná Lhota. Naleznete zde přírodní koupaliště (2 ha), v letní sezóně stánky občerstvení, autokemp, turistické ubytovny a hotel Radějov (viz čelní strana mapy). Rekreační oblast nabízí koupání, cykloturistiku, houbaření i kulturní vyžití při country večerech pod širým nebem. Základní informace záskáte na infocentru při vstupu do oblasti nebo na tel.: 518 337 726.

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

11
ROZHLEDNA TRAVIČNÁ

Železná rozhledna nacházející se na kopci Travičná (380 m n. m.), která slouží zároveň jako vysílač sítě GSM. Byla postavena v roce 2000 a je první rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty. Po vystoupání 177 schodů se můžete kochat rozhledem z vyhlídkového ochozu ve výšce 35 m. V atriu pod rozhlednou je stálá expozice o přírodě a kultuře CHKO Bílé Karpaty. ( viz čelní strana mapy) 

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

12
SALAŠ TRAVIČNÁ

Turistický výletní areál se nachází pod rozhlednou Travičná. V areálu je malé muzeum kopaničářských roubených staveb salaše, ekologická naučná stezka se 7 zastaveními, arboretem 23 původních dřevin Bílých Karpat a sportovní aktrakce pro malé a velké – lávky, lanovky, lana, horolezecký strom. V areálu je přírodní amfiteátr pro pořádání kutlurních akcí a tábořiště pro stany a týpí. V okolí jsou pastviny pro ovce, kozy a koně. Připraveny jsou vyjíždky na koních. (viz čelní strana mapy) 

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

13
REKREAČNÍ OBLAST MLÝNKY

Osada Mlýnky měla na konci 19. století asi 10 chalup rozložených v lesnatém údolí potoka Mandát. Dnes je jich obydleno jen pár, zachovala se původní malá kaplička a stále je patrný i mlýnský náhon. Kolem vodní nádrže Kostolnica (6 ha) tam vznikla před 40 lety rekreační oblast. Její součástí je dnes letní občerstvení pod hrází a také celoročně provozovaný penzion JANA. Romanticky situovaná Kostolnica (Mlýnky) slouží ke koupání i celoročnímu rybolovu a má navíc jednu zvláštnost - jejím středem probíhá státní hranice. Kdo hodí háček až na Slovensko, musí mít platné doklady. 

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
14
REKREAČNÍ OBLAST RADĚJOV

Součástí příhraničního území, které se nachází na katastru obce mezi Mlýnky a obcí Radějov, je i Obora Radějov. Projít nebo na kole projet údolím horského potoka Mandát znamená vidět rozlehlé louky s nádhernými ocúny, kosatci a orchidejemi, s osamělými duby, se zákoutími lesních rybníčků. Pozorní a tiší návštěvníci se tam mohou setkat s jelenem, daňky nebo divočáky. V zimě je možné zkusit zde v kopcích běžky a dostat se v bílé stopě třeba až na slovenské Kopanice nebo na vzdálenou Javořinu. Přímo v Radějově je v zimě v provozu sjezdovka Štěpničky s umělým zasněžováním a večerním osvětlením (viz čelní strana mapy). Informace na infocentru v Radějově, tel.: 518 337 828, www.radejov.cz.                            

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
15
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTORYJE

Jedním z nejcennějších území celé CHKO Bílé Karpaty jsou Čertoryje, které byly vyhlášeny v roce 1987 Národní přírodní rezervací. Je to nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk, kde se stýkají fenomény panonské, hercynské i karpatské fauny a flóry s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin, především orchidejí. Roztroušené duby, lípy, břeky a další stromy vytvářejí dojem rozsáhlého anglického parku. Místy se objevují prameniště a mokřady s vegetací suchopýrů. Výměra rezervace s ochranným pásmem je téměř 800 ha, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 350 – 520 m n. m. V rezervaci bylo zjištěno přes 500 druhů vyšších rostlin, z toho je 50 druhů zákonem chráněných. Rozkvétá zde 22 převážně lučních orchidejí. Čertoryje tímto patří k nejbohatším loukám Evropy (na ploše 24 m2 roste až 110 různých rostlinných druhů). Mezi významné druhy patří např. tořič čmelákovitý (Ophrys fuciflora), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kosatec trávovitý (Iris graminea) či kosatec pestrý (Iris variegata).

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

16
PŘÍRODNÍ REZERVACE KÚTKY

Luční rezervace o výměře 66,4 ha leží ukryta v lesích daňčí obory Pusté („Obora Radějov“) 4,5 km jihovýchodně od Radějova. Tvoří ji druhově bohaté bělokarpatské louky s četnými solitérními stromy, remízky a dva menší rybníky s močály. Z význačných rostlin zde roste kosatec pestrý i trávovitý, len žlutý (Linum flavum), kozinec dánský (Astragalus danicus), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a také přes deset druhů orchidejí; na mokřadech můžete vidět např. prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).

Interaktivní mapa - Příroda Strážnicka - Muzea - Památky

 
17
VINNÉ SKLEPY KŘÍB

Sklepy Kříb - vína z Kozojídek, Hroznové Lhoty a okolí. Otevřeno po domluvě.
Kontakt : Antonín Kubica

 


   
Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, rozlišení 1024x768. Zašlete e-mail vladimir.koupil(zavináč)wo.cz s otázkami a připomínkami k těmto stránkám   Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2004 Vladimír Koupil   Autoři fotografií : Vít Hrdoušek, Antonín Kubica, Vladimír Koupil
(šíření fotografií bez souhlasu autorů zakázáno)
Poslední změna: 07 února, 2007