• Home • Interactive map • Tips for trips • Monuments • Museums • Bureau of Information • Board and lodging • Bike paths • Touring by water • Sports activities • Maps • Contact •

Česky Deutsch English


Logo mikroregionu

Find in this www server

 

 

Interactive map

  • When touching the mark, a short description of the location appears
  • When clicking on the mark, a new window opens with a description of the location, or a photo
     

Užitečné odkazy : Muzeums - Monuments

PŘÍRODNÍ PARK STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ - Přírodní park Strážnické Pomoraví chrání od roku 1993 na ploše 31 km2 poslední pestrou mozaiku přírodních biotopů.  PŘÍRODNÍ REZERVACE OSKOVEC -Na pravém břehu řeky Moravy na starých dubech, jasanech a topolech na ploše 6,1 ha se nachází desitky hnízd největší smíšené kolonie volavek popelavých a čápa bílého na Moravě, která je chráněná od roku 1953.  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OSYPANÉ BŘEHY - byla vyhlášena v roce 1999 na březích Moravy a má rozlohu 75,9 ha (nadmořská výška 165 m). Jedná se o neregulovaný úsek řeky Moravy se třemi mohutnými meandry zařezávajícími se do přilehlých lesů. Unikátním geomorfologickým výtvorem je písečná stěna převyšující údolní nivu asi o 13 m, která vznikla na styku toku s vátými písky v nárazovém břehu meandru. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA - Úzký bezlesý pruh (šířka do 100 m, délka 5,5km, výměra 94,5 ha) po obou stranách železnice mezi stanicemi Bzenec-Přívoz a Rohatec je jedinečnou lokalitou vátých písků s bohatým výskytem pískomilných druhů rostlin a živočichů. BAŤŮV KANÁL - Ve 30. letech 20. století byl vypracován projekt závlahového kanálu z důvodu častého poklesu vody v řece Moravě. VÝKLOPNÍK U SUDOMĚŘIC - U obce Sudoměřice byl vybudován koncový přístav Baťova kanálu s překladištěm lignitu, tzv. výklopník, a přípojka železniční vlečky do stanice Rohatec. VINAŘSTVÍ V PETROVĚ-PLŽÍCH - Další významnou vinařskou obcí Strážnicka je bezesporu Petrov, ležící 3 km jižně od Strážnice, známý svým areálem vinných sklepů zvaným „Plže“. Sklepy jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17. století. VINAŘSTVÍ V SUDOMĚŘICÍCH - Sudoměřice leží v jižní části Strážnicka a zdejší vinice se nachází na svazích jen několik desítek metrů od státní hranice. Jedná se o nejjižnější svahy Bílých Karpat, nacházející se 3 km za obcí v lokalitě zvané Staré hory. ŽEROTÍN - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA - Vrch Žerotín (322 m n. m.) je místem krásného výhledu na celé Pomoraví, jeho svahy jsou pokryty množstvím vinohradů a sadů. Přírodní památka Žerotín na vrcholu tohoto kopce (1,4 ha) je jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v Bílých Karpatech - loučky s křovinami dřínů, kaliny či klokočí a stromy dubu šípáku REKREAČNÍ OBLAST LUČINA - Nachází se v údolí pod kopcem Šumárník, 2 km nad obcí Tvarožná Lhota. Naleznete zde přírodní koupaliště (2 ha), v letní sezóně stánky občerstvení, autokemp, turistické ubytovny a hotel Radějov ROZHLEDNA TRAVIČNÁ - Železná rozhledna nacházející se na kopci Travičná (380 m n. m.), která slouží zároveň jako vysílač sítě GSM. Byla postavena v roce 2000 a je první rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty. SALAŠ TRAVIČNÁ - Turistický výletní areál se nachází pod rozhlednou Travičná. V areálu je malé muzeum kopaničářských roubených staveb salaše, ekologická naučná stezka se 7 zastaveními, arboretem 23 původních dřevin Bílých Karpat a sportovní aktrakce REKREAČNÍ OBLAST MLÝNKY - Osada Mlýnky měla na konci 19. století asi 10 chalup rozložených v lesnatém údolí potoka Mandát. Dnes je jich obydleno jen pár, zachovala se původní malá kaplička a stále je patrný i mlýnský náhon. REKREAČNÍ OBLAST RADĚJOV - Součástí příhraničního území, které se nachází na katastru obce mezi Mlýnky a obcí Radějov, je i Obora Radějov. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTORYJE - Jedním z nejcennějších území celé CHKO Bílé Karpaty jsou Čertoryje, které byly vyhlášeny v roce 1987 Národní přírodní rezervací. PŘÍRODNÍ REZERVACE KÚTKY - Luční rezervace o výměře 66,4 ha leží ukryta v lesích daňčí obory Pusté („Obora Radějov“) 4,5 km jihovýchodně od Radějova. Tvoří ji druhově bohaté bělokarpatské louky s četnými solitérními stromy, remízky a dva menší rybníky s močály. RODNÝ DŮM BRATŘÍ ÚPRKŮ A DŮM ANTOŠE FROLKY V KNĚŽDUBU MUZEUM OSKERUŠÍ ve Tvarožné Lhotě ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA SE HŘBITOVEM ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK ve Strážnici MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY MĚSTSKÉ MUZEUM VE STRÁŽNICI, infocentrum Mikroregionu Strážnicko STRÁŽNICKÉ BRÁNY A MĚSTSKÁ VĚŽ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PAMÁTNÍK BRATRSKÉHO ŠKOLSTVÍ PRŮŽKŮV MLÝN PAMÁTNÝ DŮM v Tasově

 

 


• Home • Up •

Your emails with questions and commentaries to these websites please send to vladimir.koupil@worldonline.cz. Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2001 Vladimír Koupil
Last update
: 07-09-2004
Optimalized for 1024x768