• Home • Interaktive Karte • Ausflugstipps • Denkmäler • Museen • Infozentrum • Unterkunftsmöglichkeiten • Radfahren • Wassertouristik • Sportaktivitäten • Kontakt •

Česky Deutsch English


Suche in diesem Server

 

Mit Berührung der Bezeichnung wird eine kurze Beschreibung des Ortes angezeigt
Mit Klicken auf die Bezeichnung öffnet sich ein neues Fenster mit einer Beschreibung des Ortes, bzw. mit einem Photo
 

Užitečné odkazy : Muzea - Památky

PŘÍRODNÍ PARK STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ - Přírodní park Strážnické Pomoraví chrání od roku 1993 na ploše 31 km2 poslední pestrou mozaiku přírodních biotopů.  PŘÍRODNÍ REZERVACE OSKOVEC -Na pravém břehu řeky Moravy na starých dubech, jasanech a topolech na ploše 6,1 ha se nachází desitky hnízd největší smíšené kolonie volavek popelavých a čápa bílého na Moravě, která je chráněná od roku 1953.  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OSYPANÉ BŘEHY - byla vyhlášena v roce 1999 na březích Moravy a má rozlohu 75,9 ha (nadmořská výška 165 m). Jedná se o neregulovaný úsek řeky Moravy se třemi mohutnými meandry zařezávajícími se do přilehlých lesů. Unikátním geomorfologickým výtvorem je písečná stěna převyšující údolní nivu asi o 13 m, která vznikla na styku toku s vátými písky v nárazovém břehu meandru. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA - Úzký bezlesý pruh (šířka do 100 m, délka 5,5km, výměra 94,5 ha) po obou stranách železnice mezi stanicemi Bzenec-Přívoz a Rohatec je jedinečnou lokalitou vátých písků s bohatým výskytem pískomilných druhů rostlin a živočichů. BAŤŮV KANÁL - Ve 30. letech 20. století byl vypracován projekt závlahového kanálu z důvodu častého poklesu vody v řece Moravě. VÝKLOPNÍK U SUDOMĚŘIC - U obce Sudoměřice byl vybudován koncový přístav Baťova kanálu s překladištěm lignitu, tzv. výklopník, a přípojka železniční vlečky do stanice Rohatec. VINAŘSTVÍ V PETROVĚ-PLŽÍCH - Další významnou vinařskou obcí Strážnicka je bezesporu Petrov, ležící 3 km jižně od Strážnice, známý svým areálem vinných sklepů zvaným „Plže“. Sklepy jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17. století. VINAŘSTVÍ V SUDOMĚŘICÍCH - Sudoměřice leží v jižní části Strážnicka a zdejší vinice se nachází na svazích jen několik desítek metrů od státní hranice. Jedná se o nejjižnější svahy Bílých Karpat, nacházející se 3 km za obcí v lokalitě zvané Staré hory. ŽEROTÍN - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA - Vrch Žerotín (322 m n. m.) je místem krásného výhledu na celé Pomoraví, jeho svahy jsou pokryty množstvím vinohradů a sadů. Přírodní památka Žerotín na vrcholu tohoto kopce (1,4 ha) je jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v Bílých Karpatech - loučky s křovinami dřínů, kaliny či klokočí a stromy dubu šípáku REKREAČNÍ OBLAST LUČINA - Nachází se v údolí pod kopcem Šumárník, 2 km nad obcí Tvarožná Lhota. Naleznete zde přírodní koupaliště (2 ha), v letní sezóně stánky občerstvení, autokemp, turistické ubytovny a hotel Radějov ROZHLEDNA TRAVIČNÁ - Železná rozhledna nacházející se na kopci Travičná (380 m n. m.), která slouží zároveň jako vysílač sítě GSM. Byla postavena v roce 2000 a je první rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty. SALAŠ TRAVIČNÁ - Turistický výletní areál se nachází pod rozhlednou Travičná. V areálu je malé muzeum kopaničářských roubených staveb salaše, ekologická naučná stezka se 7 zastaveními, arboretem 23 původních dřevin Bílých Karpat a sportovní aktrakce REKREAČNÍ OBLAST MLÝNKY - Osada Mlýnky měla na konci 19. století asi 10 chalup rozložených v lesnatém údolí potoka Mandát. Dnes je jich obydleno jen pár, zachovala se původní malá kaplička a stále je patrný i mlýnský náhon. REKREAČNÍ OBLAST RADĚJOV - Součástí příhraničního území, které se nachází na katastru obce mezi Mlýnky a obcí Radějov, je i Obora Radějov. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTORYJE - Jedním z nejcennějších území celé CHKO Bílé Karpaty jsou Čertoryje, které byly vyhlášeny v roce 1987 Národní přírodní rezervací. PŘÍRODNÍ REZERVACE KÚTKY - Luční rezervace o výměře 66,4 ha leží ukryta v lesích daňčí obory Pusté („Obora Radějov“) 4,5 km jihovýchodně od Radějova. Tvoří ji druhově bohaté bělokarpatské louky s četnými solitérními stromy, remízky a dva menší rybníky s močály. RODNÝ DŮM BRATŘÍ ÚPRKŮ A DŮM ANTOŠE FROLKY V KNĚŽDUBU MUZEUM OSKERUŠÍ ve Tvarožné Lhotě ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA SE HŘBITOVEM ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK ve Strážnici MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY MĚSTSKÉ MUZEUM VE STRÁŽNICI, infocentrum Mikroregionu Strážnicko STRÁŽNICKÉ BRÁNY A MĚSTSKÁ VĚŽ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PAMÁTNÍK BRATRSKÉHO ŠKOLSTVÍ PRŮŽKŮV MLÝN PAMÁTNÝ DŮM v Tasově

 

 


• Home • Up •

Your emails with questions and commentaries to these websites please send to vladimir.koupil@worldonline.cz. Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2001 Vladimír Koupil
Last update
: 07-09-2004
Optimalized for 1024x768