Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Stezka pomoravím

Stezka Pomoravím

Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. Po 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu. (Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.) ...
 
 
 

Strážnickým PomoravímStezka Pomoravím (10 km) 

Sjízdnost : jarní měsíce
Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. Po 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu. (Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.)

Před mostkem přes Baťův kanál zabočíme doleva a vracíme se zpět ke Strážnici. Můžeme si však prohlédnou petrovské přístaviště či obec se známými sklepy Památkové rezervace lidové architektury Plže.

Upozornění: V případě návštěvy břehů řeky Moravy v jarních měsících se chovejte tiše a nevstupujte na štěrkové břehy, které jsou v tuto dobu hnízdišti ptáků.

Strážnické Pomoraví patří díky přirozeně meandrujícímu korytu řeky Moravy k opravdovým přírodním unikátům. Je to jeden z posledních úseků Moravy, kde člověk řeku neupravil drsným napřímením toku.

Vhodné podmínky zde nachází především ptáci, kterých zde bylo pozorováno 238 druhů. V přilehlém lužním lese hnízdí jedinečná lesní kolonie téměř 20 párů čápa bílého a volavky popelavé. Dále tady hnízdí např. luňáci, strakapoud prostřední a přilehlé nivní louky jsou jedním z posledních hnízdišť kolihy velké v ČR.

Ze savců patří k nejznámějšímu obyvateli bobr evropský, který se v posledních letech rozšiřuje také do přítoků Moravy. Jeho přítomnost prozrazují nory v březích a ohryzy kmenů podél toků.

Geologické podloží tvoří čtvrtohorní naplaveniny štěrkopísků, které jsou zásobárnou kvalitní pitné vody pro obce a města na Hodonínsku.
Z důvodu ochrany přírody byla oblast vyhlášena přírodním parkem a nově také ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví.

 

|  Tisk  |  ZpětZpět