Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Uprkova stezka

Uprkova stezka

Výchozím místem 26 km dlouhé cyklostezky, která je věnována místním umělcům a řemeslníkům  - bratřím Uprkům, Antošovi Frolkovi,Janu Skácelovi a dalším,  je náměstí ve Strážnici. Základní informace o stezce můžete získat v nedalekém  infocentru na Předměstí nebo přímo o umělcích regionu zjistit více v mestském muzeu. 
 
 
 

Uprkova cyklostezkaUprkova stezka (26 km)

Trasa vede od rozcestníku u městkého úřadu po červené turistické značce kolem nově zpřístupněné strážní věže a infocentra na předměstí směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, kde pobýval Antoš Frolka. Z Tv. Lhoty pokračujeme po silnici do Kněždubu, kde můžemem na návsi navštívit Muzeum bratří Uprků a u kostela Slovácký Slavín. Z Kněždubu po silnici dále do Hroznové Lhoty, kde za obecním úřadem má dílnu keramik Benedík a na konci obce směrem na Žerviny se můžete se známit s výrobou došků pana Pavlici. Můžeme také zavítat do Tasova a shlédnout dům se žudrem č. 52 (chráněná památka). V obci je místní okruh věnovám malíři Jožovi Uprkovi, který zde pobýval, můžete se dostat po modré stezce KČT až na vrch Radošov, kde Joža Uprka měl své vinohrady a rád tu pobýval, a odsud se rozhlédnout z nové rozhledny do kraje Slovácka. Z vrchu scházíme vinohrady (v době vinobraní zákaz vstupu) ke kapličce s posezením a zpět do obce. Z Hroznové Lhoty pokračujeme přímo cyklostezkou do Kozojídek, kde je po domluvě otevřen dům malíře K. Benedíka a poté pojedeme přes Žeraviny se zjímavou moderní kaplí po státní silnia a panelovou cestou do Vnorov, kde je vedel školy odevřeno přes sezonu Muzeum místních osobností, jakými byly mj. Leoš Janáček a Jan Skácel, poté jedem asfaltovou cyklostezkou zpět do  Strážnice.

 

Pár slov o Uprcích: 

Joža Uprka - nejznámnější malíř Slovácka se narodil v Kněždubě se roku 1861.  V Kněždubě a v Hroznové Lhotě vzniklo jeho rozsáhlé dílo. Uprkova tvorba vycházela z jeho rodného kraje, se slavnostmi, zvyky, obřady i každodenním životem zdejšího lidu. Obdivoval se kráse lidových krojů.  Uprka původně koupil malý domek v Hroznové Lhotě jako ateliér. Ten byl pak přestavěn na vilu podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče. Scházeli se tu zajímaví lidé, zejména z uměleckých kruhů. Na jaře roku 1902 navštívil Hroznovou Lhotu slavný francouzský sochař August Rodin.  Mistr Joža Uprka zemřel v r. 1940 v Hroznové Lhotě. Pohřben je na Slováckém Slavíně v rodném Kněždubě. 


V roce 2004 byl zrekonstruován rodný dům Joži Uprky v Kněždubě a bylo zde nově otevřeno Muzeum bratří Uprků.
Sochař František Úprka (1868 - 1929) šel v uměleckých stopách staršího bratra Joži. Vyučil se na řezbářské škole a poté v Praze studoval modelování. Proslul také jako výborný zpěvák a mistr tance.
Kněždubským malířem byl  také Antoš Frolka (1877 - 1935), zprvu žák Joži Uprky, který později studoval výtvarné umění v Mnichově a ve Vídni. Frolkovy  obrazy mají vysokou uměleckou, ale i dokumentační hodnotu. Jeho rodina bydlela v Tasově a také na statku Dúbrava mezi Tvarožnou Lhotou a Strážnicí.

 

|  Tisk  |  ZpětZpět