Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Strážnice

 

Strážnice - město pod Bílou věží   

    

www.straznice-mesto.cz; tel: 518 306 011

             

Město Strážnice, bedlivě střežící na jihu Moravy někdejší hranice Uherska, se poprvé objevilo v písemných zmínkách roku 1302. Až do dnešních dnů zůstaly zachovány některé památky na tuto nelehkou funkci - Skalická a Veselská brána, a také Bílá věž. V novém tisíciletí se Strážnice stala strážkyní dávných tradic a slováckého folklóru.

  • Turistické zajímavosti

Na strážnickém zámku, vedle kterého se nachází Černá brána a dlouhá platanová alej, se během staletí vystřídaly tři panovnické rody - páni z Kravař, Žerotínové a Magnisové. Je zde k vidění kromě části interiérů zámecké knihovny a kaple také stálá expozice lidových hudebních nástrojů. Židovskou komunitu ve Strážnici připomíná synagoga s židovským hřbitovem, kde jsou pravidelně na letní turistickou sezonu instalovány výstavy s židovskou tématikou. Na náměstí je možno navštívit Městské muzeum, které bylo situováno do historické měšťanské budovy v roce 1995 a nově je s podporou MAS obnoven pro expozici i velký kamenný sklep pod budovou. Kromě stálé expozice historie a přírody se zde konají krátkodobé výstavy nejrůznějšího zaměření. Turisté mohou navštívit rovněž památný původně středověký Průžkův válcový mlýn či pálenici s moštárnou nebo Památník bratrského školství. Strážnické přístaviště na Baťově kanále je pak ideálním místem pro strávení příjemného odpoledne na vodě. K atraktivním turistickým cílům patří Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, tzv. skanzen, ve kterém je od roku 1981 zpřístupněno 64 objektů začleněných do tematických oblastí Moravských kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka a vinohradnického areálu.  Během roku se zde uskutečňují nejrůznější vzdělávací pořady s tematikou tradiční lidové kultury.K návštěvě lákají také z jedné strany nedaleké Váté písky a meandry řeky Moravy a z druhé Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty.

 

  • Společenský život

Kromě folklóru má ve Strážnici své pevné místo také folk a rock. V areálu zámeckého parku se každoročně od roku 1946 na konci měsíce června uskutečňuje Mezinárodní folklorní festival Strážnice a od roku 1957 Dětská Strážnice. Ve městě působí několik cimbálových, rockových, country a metalových kapel, tři folklorní soubory:

 

Danaj, Žerotín a Demižon a folkový soubor Fčeličky. Oblíbené jsou nedělní koncerty nejrůznějších hudebních žánrů Strážnického kulturního léta na náměstí pod novým podiem a stanem pořízeným v rámci MAS Strážnicko, dále folklový festival Slunce, Strážnické folklorní léto  - besedy s lidovými písněmi ve strážnických restauracích, tradiční srpnová vinařská akce Zarážání hory v areálu Hotařské búdy obnovené v rámci projektů spolupráce MAS. Začátek měsíce září je ve znamení nejvýznamnější slavnosti města - Vinobraní, kterým v tuto dobu žije celé město a jeho centrum dění je na náměstí. Na své si přijde i mnoho návštěvníků, neboť mohou ochutnat burčáky a vína všech místních vinařů při příjemné lidové cimbálové muzice a bohatém společenském programu. Součástí je i historický průvod strážnického panstva a poddaných bývalého strážnického panství v lidových krojích nesoucích na žerdi obrovský střapec hroznů a nechybí ani Bakchus se sličnými bakchantkami jedoucí na voze ověnčeném révou a hrozny. Den poté se na náměstí Svobody vystřídá Vinobraní se Strážnickými rockovými slavnostmi. O tom, že místní obyvatelé holdují nejen vínu a dobré slivovici, ale i zlatavému moku - pivu, svědčí nejen budova bývalého místního pivovaru, ale i Pivokošt, na kterém je možno ochutnat nejrůznější druhy piv. Z mnoha dalších společenských akcí lze jmenovat Martinské krojované hody, plesy, koncerty, divadla, Josefský košt vína či slavnost Otvírání Baťova kanálu v rámci zahájení letní turistické sezony.

 

  • Občanská vybavenost a rozvoj

Mezi významné investiční akce v posledním období patří zateplení a výměna oken na ZŠ MK, výstavba ulice Kostelní, Kramářská, B. Hrejsové,Újezd. Kulturní dům prodělal celkovou rekonstrukcí zateplení střechy, zateplení obvodových stěn, výměna oken a oprava terasy. V ZUŠ proběhla oprava fasády a výměna oken a v ZŠ Školnívýměna oken, obnova stěn a podlah na chodbách, oprav tělocvičny a po 70 letech bylo s podporu MAS Strážnicko obnoveno v aule loutkové divadlo.dalšími akcemi pro zlepšení služeb byl přesun veřejných WC do budovy BUS a vybudování parkoviště na místě bývalé tržnice.

  • Mezi připravované záměry patří zateplení a výměna oken na DDM, výstavba nových komunikací a chodníků ve Strážnici, revitalizace městské zeleně ve Strážnici, oprava zdravotního střediska…..

 

|  Tisk  |  ZpětZpět