Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Strážnicko - výstava

Strážnicko

kraj vína folkloru a orchidejí

2008 - 2012

tématická výstava k 5 letům práce místní akční skupiny Strážnicko

Na následujících panelech se představuje všech 11 obcí naší akční skupiny:  Strážnice, Petrov, Hroznová Lhota, Sudoměřice, Tvarožná Lhota, Kněždub, Radějov,Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy.

Strážnicko Místní Akční Skupina je občanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje obce, spolky a aktivní podnikatele. V současnosti má 29 členů.  S rozvojovými projekty má zkušenost z aktivit dobrovolného sdružení obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy jsme v letech 2003 a 2005 získali pro obnovu venkova 21 mil. Kč na 25 různých projektů (např. hroznolhotské trhy a kuchyňské prostory na Lidovém domě, obnova rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní na Salaši Travičná, otevření vích a vinné sklepy v Petrově, v Kozojídkách, cykloakce a cyklostezky na Žerotín a do Tvarožné Lhoty, turistické informační centrum ve Strážnici, informační centra v Radějově a Tvarožné Lhotě, opravy a provoz ubytovacích a stravovacích zařízení v Tasově a Radějově).

V roce 2006 byl MAS vypracován na základě integrované strategie důležitý rozvojový dokument Strážnicka – Strategický plán LEADER (SPL) pro období 2007 – 2013 s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“. Cílem aktivit typu leader, které tvoří základ projektů naší MAS, je komunitní metodou a tvorbou inovací zvýšit zaměstnanost, zlepšit služby a společenský život v našem krásném kraji. Podporovat užitečné a dlouhodobě udržitelné projekty v blízkém vztahu s přírodou a krajinou. A být v rozhodování objektivní a transparentní! Tato metoda je uplatňována od 1990 v řadě zemí EU a přinesla na venkov řadu nových pracovních příležitostí i rozvinula společenský život v udržované krajině.

Prostředky získáváme z Fondů EU především OP Zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova založeného na metodě Leader vedeného Ministerstvem zemědělství ČR (MZe), z nějž čerpáme finanční prostředky v letech 2008-2013 s odhadovanou částkou investic cca 5-10 mil. Kč ročně. Více o žádosti a výzvě na našich www. straznicko-mas.cz

Do dnešního dne bylo vyhlášeno již 10. výzev a bylo na MAS přijato přes 100 projektů, z nichž bylo více jak 60 podpořeno v částce přes 25 mil Kč a celkové náklady realizovaných projektů jsou již přes 50 milionů korun. Cílem projektů není jen jejich samotná realizace, ale také prosazení inovací, vzájemné zasíťování a podpora projektu a jeho výstupů pro řešitele i veřejnost trvající minimálně 5 let. To je metoda LEADER.

Na výstavu vás za všechny zve Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS

 

|  Tisk  |  ZpětZpět