Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Hroznová Lhota - aktuálně

Hroznová Lhota

www.hroznovalhota.cz

 telefon: 518 327 120

Hroznová Lhota, původně zvaná Lhota Veselská, má v současnosti 1280 obyvatel a leží na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat, v rovině 207 m nad mořem. Nedá se určit, kdy a kým byla Lhota založena. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Císařem Ferdinandem I. byla Lhota na žádost Jana z Kunovic r. 1560 povýšena na městečko. Zároveň mu byl udělen znak. V hlavě červeného štítu se kříží dvě révové ratolesti, na nichž visí dva zelené hrozny vedle sebe. Kolem roku 1595 byla Lhota nazvána Hroznovou, patrně proto, že měla být v této nejjižnější výspě panství střediskem vinařského pěstitelství. Rozloha vinohradů byla dle pramenů až 260 měr (52 ha).

 

Turistické zajímavosti

Nová návštěvnická místa a další hmatatelné produkty, které představuje Uprkova turistická stezka  – Pavlica- litografické muzeum,  došky, Benedík – keramika od hlíny po výrobek (zajímavé pro školy), ZŠ J. Úprky, tradiční trhy,  Bajarův sad, IC v knihovně Hroznová Lhota, Penzion u Maléřa – slovácká jídla, obrazy J. Úprky, vinný sklep s cimbálovou muzikou, půjčovna kol.

Na území obce se také jedná o drobné sakrální objekty, především o kříže, Boží muky a „Obrázky“, které jsou rozesety po celém katastru obce. Každý objekt má svoji vlastní historii. Některé z těchto objektů byly postaveny rodinami z obce jako poděkování za určité události, hlavně lidmi, kteří se vrátili z válečných hrůz. Např. Štěpkův kříž, Montágův kříž, Valáškův kříž. Jiné zbudovali spolky např. myslivci Obrázek Sv. Huberta, který rekonstruovali v roce 2005. Boží muka na Radošově byla postavena až v roce 2002 z iniciativy Františka Nekardy, jako připomínka padlých obětí na Radošově za II. světové války.  Obrázky pak jsou rozmisťovány podél polních cest. I tyto drobné objekty prochází postupně opravami a úpravami.

Během staletí patřila Hroznová Lhota střídavě k panství Ostrožskému a Veselskému. Roku 1654 dali páni z Lichtenštejna postavit v Hroznové Lhotě kostel sv. Jana Křtitele, který byl roku 1902 přestavěn. V letech 1986 – 1989 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru podle brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka.

Škola byla v Hroznové Lhotě zřízena už v 18. století. Po požáru v roce 1807, kdy shořela většina obce byla škola zřízena na faře. V roce 1878 byla otevřena obecní škola, která byla koncem padesátých let adaptována na zdravotní středisko a tomuto účelu slouží dodnes. V roce 1951 byl zahájen provoz nové školy, která zajišťuje vzdělání také pro děti ze 4 okolních obcí.

V Hroznové Lhotě žil a pracoval i slovácký malíř, mistr Joža Uprka. Jeho dům s ateliérem byl přestavěn r. 1904 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Roku 1902 navštívil Hr. Lhotu francouzský sochař Augustin Rodin.

Při příležitosti udělení záslužného kříže starostovi a zemskému poslanci Josefu Pavlicovi byla v roce 1905 vysázena lipová alej, tvořící osu vesnice.

V roce 1930 byl postaven Lidový dům, kde se již od roku 1930 promítalo kino. Budova prošla rekonstrukcemi koncem 70 let a v roce 2000.

Společenský život

V obci aktivně pracuje řada spolků a organizací: fotbalisti, hasiči, chovatelé, zahrádkáři, ochotnický spolek Hrozen, HKS, Salesiánský klub, kynologové.

 

V roce 1999 byl Parlamentem České republiky obci přidělen prapor. Tvoří jej tři svislé pruhy zelený, červený a zelený. Uprostřed jsou dva zelené vinné hrozny na zkřížených žlutých větévkách.

V roce 2001 získala obec Hroznová Lhota titul  "Vesnice roku Jihomoravského kraje". V celostátním kole se pak umístila na 3. místě.

 

Péče o veřejná prostranství a krajinu

Od roku 1993 je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Díky této iniciativě se podařilo obnovit a oživit spolkový a kulturní život obce. Díky tomu se obnovují tradice jako Jízda králů a začínají vznikat nové, například Živý Betlém, Přehlídka mužských sborů, Výroční trhy nebo Hroznolhotské etýdy. V současné době jsou to akce významem přesahující hranice obce. Za podpory MAS Strážnicko v rámci projektu LEADER, se podařilo realizovat některé významné akce např. oprava stravovacího zařízení KD, oprava opěrných zdí a úprava ploch kolem kostela, vybudována Uprkova stezka, bylo zřízeno informační centrum, zahájena obnova Bajarova sadu a další.

V prostoru za OÚ je postupně budován areál, který by měl sloužit jako místo klidu a setkávání při kulturních akcích, je vybudován přírodní parket, je vybudováno dětské hřiště.

 

Připravované záměry

V rámci realizace strategického plánu LEADER jsou připravovány další projekty, které navazují na již realizované aktivity, nebo jsou úplně nové. Mimo to v současné době obec realizuje společný projekt výstavby čistírny odpadních vod s okolními obcemi a napojením stávající kanalizační sítě na tuto čistírnu.

|  Tisk  |  ZpětZpět