Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Kněždub - aktuálně

Kněždub

„Tá kněždubská věža, tá je vysoká.“                                      

www.knezdub.cz                     telefon 518 327 029

Kněždub  má v současnosti 1125 obyvatel – ležící v území Bílých Karpat v mozaice sadů, polí a vinic na úpatí vrchu Šumárníka (398 m.n.m.). Obec byla pravděpodobně založena již kolem roku 1264 klášterem velehradským. Nachází se cca 5 km od města Strážnice a 10 km od města Veselí nad Moravou.   

Turistické zajímavosti

Obec má také dobré předpoklady pro rozvoj turistického ruchu, zejména pěší a cykloturistiky s využitím cyklostezek navazujících na rekreační oblasti Lučina a Kejda s vodními nádržemi a s možností rybaření. Zde je taktéž možnost celoročního ubytování na Hotelu Radějov, kde je k dispozici vybavení na velmi dobré úrovni ( hřiště na kopanou, sauna, minigolf atd. ).

Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, postavený v pseudogotickém stylu. Interiér kostela je vymalován nezvykle moderním stylem ak. malířem Vojmírem Vokolkem. O věži tohoto kostela vznikla lidová píseň charakteristická pro obec „Tá kněždubská věža, tá je vysoká.“  V obci se zachovalo několik velmi cenných staveb lidové architektury. Krásou a bohatstvím místních tradic a krojů byli koncem 19. a 20. století inspirováni známí regionální umělci – malíři Joža Uprka a Antoš Frolka, i Uprkův bratr Franta – sochař, kteří zde mají své rodné domy. Všichni jsou taktéž pochováni na místním hřbitově zvaném „Slovácký slavín.“

Katastrální území Kněžduba náleží do povodí řeky Moravy s hlavním recipientem Veličkou. Výšková členitost je v rozmezí od 180 – 398 m.n.m. S nejvyšším vrcholem – vrchem Šumárníkem. Značná část kněždubského katastru se nachází v národním přírodním území CHKO Bílé Karpaty s rozsáhlým parkovým a lučním komplexem flory a fauny.

Společenský život

V obci aktivně pracuje řada spolků a organizací: TJ Sokol – fotbalisté a šachisté, hasiči, myslivci, zahrádkáři, chovatelé, kynologové, rybáři, ale i mužský a ženský pěvecký sbor, chrámový sbor, farní společenství apod. Sbor dobrovolných hasičů v Kněždubě byl založen v hospodě u Gajdoštíků dne 30.10.1919, kdy ve sboru bylo 30 členů činných a 8 přispívajících. V současné době je ve sboru 63 členů, z toho 10 čestných, 30 přispívajících, 11 členů zásahového družstva a 12 žáků.

Také bylo založeno Občanské sdružení s názvem „Bratrům Uprkovým“, podporující zachování kulturního dědictví bratří Uprkových v Kněždubu. 
V současné době dochází v obci ke značnému oživování kulturních tradic za nebývalého zájmu mladé generace, z nichž je třeba upozornit na již tradiční „Jánskou pouť“ v červnu a říjnové krojované hody s právem.

 

Infrastruktura

Obec nabízí standardní úroveň občanské vybavenosti – Základní školu pro 1 -5. ročník, mateřskou školu včetně zdravotního střediska pro děti i dospělé, knihovnu, několik prodejen potravin, smíšeného a průmyslového zboží, dvě restaurační zařízení, klasický hostinec, stylový bar. Obec je taktéž vlastníkem a provozovatelem zdroje pitné vody včetně vodovodní sítě. Infrastruktura obce je doplněna rozvodem plynu do všech jejich částí, veřejným osvětlením, s možností připojení k telefonní síti a bezdrátového připojení k internetu.

Převážným uživatelem půdního fondu je v současné době Rolnická a.s. V obci se nenachází žádná průmyslová výroba většího charakteru pouze rozmanitá plejáda drobných řemeslníků a živnostníků.

Obec je členem sdružení „ Mikroregionu Strážnicko „ a „MAS Strážnicko „ se kterým úzce spolupracuje na propagaci regionu, v němž leží. Sama obec Kněždub se snaží o zvýšení své prestiže a prezentace sebe sama, jako moderní rozvíjející se obec s hlubokými historickými a kulturními tradicemi, o čemž je možné se přesvědčit při její návštěvě.

Péče o veřejná prostranství a krajinu

Přímo ve středu obce se nachází sportovní areál s velkým hřištěm na kopanou a víceúčelovým hřištěm pro 12 druhů sportů včetně možnosti bruslení za příznivých klimatických podmínek v zimních měsících.

 

S podporou MAS Strážnicko v rámci projektu Leader proběhla v průběhu roku 2005 rekonstrukce domu Bratří Uprkových v Kněždubě, současně je to infocentrum v obci a a ČSZ v roce 2010 opravil Kapličky sv. Urbana.

Připravované záměry

V současné době obec připravuje společný projekt výstavby čistírny odpadních vod s okolními obcemi a napojením stávající kanalizační sítě na tuto čistírnu. Z hlediska rozvoje krajiny je plánována další výsadba zeleně, obnova tradičních sadů a vinohradů, ale i oprava turistických stezek v našem kraji.

|  Tisk  |  ZpětZpět