Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

07-08-2017

  Přehled kulturních a společenských akcí na Strážnicku v srpnu 2017 najdete zde

28-07-2017

  Zveme Vás na 13. ročník multižánrového festivalu "Na vodě - Lučina 2017", který se uskuteční ve dnech 2. - 3. září v krásném prostředí rekreační oblasti Lučina - Tvarožná Lhota.  

22-05-2017

   ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2016 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2016 včetně účetních výkazů a příloh - návrh Zú 2016  zde Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Mikroregionu Strážnicko, DSO Vyvěšeno: 23.5.2017 Sňato: 14.6.2017 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2016 Mikroregionu Strážnicko dne 14.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 14.6.2017  

20-03-2017

  Zápisy z jednání v roce 2017: Dne 8. února 2017 proběhlo jednání VH Mikroregionu Strážnicko - zde . Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 21.3.2017 -  zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 14.6.2017 - zde

13-01-2017

  Program spolupráce MAS Strážnicko, úřadu Jihomoravského kraje a odborných institucí  na záchraně  a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě  (2014-2020) Cílem projektu je vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny jižní Moravy ovocné stromy,   a to jak obnovou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a také využit ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv.  krátkých řetězců.  Tyto aktivity pomohou podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit  resilienci území na klimatickou změnu . MAS Strážnicko iniciovala a zapojila se do projektu  "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomor..

08-12-2016

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko 2017 Dne 7. prosince 2016 byl schválen návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 - zde vyvěšeno: 7.12.2016 sňato: 29.12.2016 schváleno: 29.12.2016 uloženo: kancelář MAS Strážicko,nám.Svobody 501, 69662 Strážnice   R ozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 byl schválen dne 29.12.2016 - zde Vyvěšeno: 4.1.2017   Rozpočtový vý hled do roku 2019

12-04-2016

  Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2015 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh. Identifikace Název:                                          Mikroregion Strážnicko Sídlo:                                          ..

10-02-2016

  Zápisy z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v roce 2016 Dne 3. února 2016 proběhlo jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko, na které byl schválen rozpočet DSO na rok 2016 - zápis z jednání zde . Zápis z jednání VH DSO 2.3.2016 zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 11.4.2016 zde Dne 1. června došlo k jednání VH Mikroregionu Strážnicko, na kterém byla schválena účetní závěrka za rok 2015 a závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2015 - zd e   zde Na jednání DSO 22.6.2016 byly projednána koncepce cyklostezek na Strážnicku - zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 11.7.2016 zde, z 25.8.2016 zde   Dne 7. prosince 2016 byl schválen návrh r..

18-12-2015

  Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2016 - zde vyvěšeno: 18.12.2015 sňato: 3.2.2016 Schváleno: 3.2.2016 usnesením č.3 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém zasedání dne 3.2.2016 schválila rozpočet na rok 2016 dle návrhu.   Dále byl schválen střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2019 - zde , k nahlédnutí v kanceláři: nám.Svobody 501, Strážnice Vyvěšeno: 3.2.2016

12-05-2015

   Hospodaření a účetní závěrka za rok 2014 bude schváleno na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v červnu 2015, kde bude předložen ke schválení i návrh závěrečného účtu DSO 2014. Závěrečný účet 2014 bude vyvěšen na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Strážnicka. Mikroregion Strážnicko vyvěšuje návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za 2014 včetně příloh k ZÚ 2014: - zde  ,    ZÚ MR Strážnicko 2014 byl schválen VH MR Strážnicko dne 3.6.2015, schválený ZÚ 2014 . - přílohy k ZÚ zde: Fin 2-12 m , rozvaha , VZZ , příloha . Zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Strážnicko. Zápis VH Mikroregionu Strážnicko