Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

12-04-2016

  Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh. Identifikace Název:                                          Mikroregion Strážnicko Sídlo:                                            nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice I..

10-02-2016

  Zápisy z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v roce 2016 Dne 3. února 2016 proběhlo jednání Valné hromady mikroregionu, na které byl schválen rozpočet DSO na rok 2016. zápis z jednání zde . Zápis z jednání VH DSO 2.3.2016 zde

18-12-2015

  Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2016 - zde vyvěšeno: 18.12.2015 sňato: 3.2.2016 Schváleno: 3.2.2016 usnesením č.3 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém zasedání dne 3.2.2016 schválila rozpočet na rok 2016 dle návrhu.

12-05-2015

   Hospodaření a účetní závěrka za rok 2014 bude schváleno na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v červnu 2015, kde bude předložen ke schválení i návrh závěrečného účtu DSO 2014. Závěrečný účet 2014 bude vyvěšen na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Strážnicka. Mikroregion Strážnicko vyvěšuje návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za 2014 včetně příloh k ZÚ 2014: - zde  ,    ZÚ MR Strážnicko 2014 byl schválen VH MR Strážnicko dne 3.6.2015, schválený ZÚ 2014 . - přílohy k ZÚ zde: Fin 2-12 m , rozvaha , VZZ , příloha . Zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Strážnicko. Zápis VH Mikroregionu Strážnicko

21-04-2015

  Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svých jednáních v roce 2015 projedávala organizační záležitosti MR a také hospodaření v uplynulém i nastávajícím období.  Zápis z VH Mikoregionu Strážnicko konané dne 4. března 2015 - zde , s přílohou Závěrečné zprávy k realizového projektu Stezky Strážnicka  Zápis z VH MR Strážnicko ze dne 6.5.2015 - zde  Zápis z jednání VH MR Strážnicko ze dne 3.6.2015, na kterém bylo schváleno hospodaření DSo a ZÚ MR Strážnicko za rok 2014, zde. Jednání kontrolní komise Mikroregionu Strážnicko - zde  Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko konané dne 23.11.2015 ve Tvarožné Lhotě - zde .   Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko ze dne..

03-12-2014

   Na jednání valné hromady MR Strážnicko dne 19.12.2014 byl schválen rozpočet hospodaření Mikroregionu Strážnicko na rok 2015 - zde . VH Mikroregionu Strrážnicko na svém jednání dne 3.12.2014 v Petrově schválila návrh rozpočtu ke schválení na rok 2015 a střednědobý rozpočtový výhled 2016-2018. rozpočet 2015 stř.rozp.výhled 2016-2018   zapsala 3.12.2014 Marie Chalupová  

17-10-2014

  Tlačová správa 15. 10. 2014 Domáca zabíjačka zo slovensko-moravských kopaníc 29. októbra 2014 bude v penzióne U Juhása v Košariskách seminár mikroprojektu Domáca zabíjačka zo slovensko-moravských kopaníc. Táto aktivita ktorú realizuje o. z. Slow Food Pressburg spolu so svojim cezhraničným partnerom MAS Strážnicko, bude vo forme prezentovania ukážky tradičnej domácej zabíjačky a zabíjačkovej hostiny – Karminy. Cieľom tejto akcie je prezentovať karminu, ako typický produkt kopaničiarskeho regiónu v novom formáte vhodnom pre vidiecky cestovný ruch. Jej súčasťou bude séria odborných prednášok spojených s názornými ukážkami a možnosťou zapojiť sa do procesu spracovania a výroby jednotliv..

05-09-2014

  Výchozím místem 26 km dlouhé cyklostezky, která je věnována místním umělcům a řemeslníkům  - bratřím Uprkům, Antošovi Frolkovi,Janu Skácelovi a dalším,  je náměstí ve Strážnici. Základní informace o stezce můžete získat v nedalekém  infocentru na Předměstí nebo přímo o umělcích regionu zjistit více v mestském muzeu. 

05-09-2014

  Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. Po 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu. (Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.) ...  

05-09-2014

  Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede z Tvarožné Lhoty od Muzea oskoruší ke klubu Atilla nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrádkář. kolonie, kde zatočíme doprava a dostaneme se na louku. Souběžně se silnicí stoupáme okolo chráněné Špirudovy oskoruše, až vyjdeme před větrolamem na silnici k Lučině, kterou hned opustíme a jdeme po cestě k rozhledně Travičná...