Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

03-12-2014

  VH Mikroregionu Strrážnicko na svém jednání dne 3.12.2014 v Petrově schválila návrh rozpočtu ke schválení na rok 2015 a střednědobý rozpočtový výhled 2016-2018. rozpočet 2015 stř.rozp.výhled 2016-2018   zapsala 3.12.2014 Marie Chalupová

17-10-2014

  Tlačová správa 15. 10. 2014 Domáca zabíjačka zo slovensko-moravských kopaníc 29. októbra 2014 bude v penzióne U Juhása v Košariskách seminár mikroprojektu Domáca zabíjačka zo slovensko-moravských kopaníc. Táto aktivita ktorú realizuje o. z. Slow Food Pressburg spolu so svojim cezhraničným partnerom MAS Strážnicko, bude vo forme prezentovania ukážky tradičnej domácej zabíjačky a zabíjačkovej hostiny – Karminy. Cieľom tejto akcie je prezentovať karminu, ako typický produkt kopaničiarskeho regiónu v novom formáte vhodnom pre vidiecky cestovný ruch. Jej súčasťou bude séria odborných prednášok spojených s názornými ukážkami a možnosťou zapojiť sa do procesu spracovania a výroby jednotliv..

05-09-2014

  Výchozím místem 26 km dlouhé cyklostezky, která je věnována místním umělcům a řemeslníkům  - bratřím Uprkům, Antošovi Frolkovi,Janu Skácelovi a dalším,  je náměstí ve Strážnici. Základní informace o stezce můžete získat v nedalekém  infocentru na Předměstí nebo přímo o umělcích regionu zjistit více v mestském muzeu. 

05-09-2014

  Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. Po 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu. (Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.) ...  

05-09-2014

  Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede z Tvarožné Lhoty od Muzea oskoruší ke klubu Atilla nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrádkář. kolonie, kde zatočíme doprava a dostaneme se na louku. Souběžně se silnicí stoupáme okolo chráněné Špirudovy oskoruše, až vyjdeme před větrolamem na silnici k Lučině, kterou hned opustíme a jdeme po cestě k rozhledně Travičná...

05-09-2014

  Ze Strážnice se vydáme vstříc novým zážitkům směrem na Radějov. Držíme se žluté turist. značky (zároveň taky trasy Šumárnické NS). Přejedeme mostek přes potok Radějovka a pokračujeme až po boží muka na rozcestí. Tady si můžeme udělat malý okruh: polní cestou po žluté doleva na vrch Žerotín - pokračujeme stále nahoru na nejvyšší bod, kde stojí kaple; z vrchu Žerotín sejdeme ...

05-09-2014

  Začínáme v Kněždubě, kde se dáme za kostelem ulicí zvanou „výhon“ do stoupání silnicí na hřeben nad obcí. Na hřebínku se dáme lesní cestou doleva (po červené turistické značce a zároveň po trase Šumárnické NS) až dorazíme k rozcestí (s dubovým monumentem) pod kótou Výzkum. Toto místo je již vstupní branou na Horňácko...

04-09-2014

        INEX – Sdružení dobrovolných aktivit  za podpory Obce Tvarožná Lhota si Vás dovoluje pozvat na jubilejní  10.ročník:   Oskorušobraní Na Salaši Travičná nad obcí Tvarožná Lhota pod rozhlednou Travičná v sobotu a neděli  20.9 – 21.9 2014   vždy od 10.00 do 20.00 Na programu bude :  prohlídka areálu a atrakcí, výběrový košt oskorušovic, výroby a ochutnávky výrobků, přijetí oskeruše do světové archy chuti Slow food, představení publikace a sadu oskeruší, vyhlášení „Královny oskeruší 2014“, poradna a prodej stromků, netradiční soutěže a hry v přírodě pro malé i velké, vyjíždky na koních. Zabijačka a stylové občerstven..

03-09-2014

  Zokruhovaná  naučná stezka   na kterou můžete nastoupit v RO Lučina či v obci Radějov (viz mapa). Po cestě jsou nádherné bukové lesy táhnoucí se až na vrch Bukovina (583 mnm.). Navštívíte dančí oboru Pusté, květnaté louky okolo PP Kútky a orchidejové louky v okolí NPR Čertoryje. Občerstvení nejen jídle a pitím, ale i odpočikem a koupáním je možné v RO Lučina.

18-08-2014

  Akce Srpen 2014