Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Oskorušobraní ve Tvarožné Lhotě
        INEX – Sdružení dobrovolných aktivit  za podpory Obce Tvarožná Lhota si Vás dovoluje pozvat na jubilejní  10.ročník:   Oskorušobr..
Co se děje na Strážnicku 2014
  Strážnice a okolí Co se děje ? Aktuální dění v roce 2014, kulturní akce v okolních obcích. V příloze naleznete přehledový kalendář všeho dění pro rok 2014. O dkaz  ..
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

05-09-2014

  Uprkova stezka Výchozím místem je město Strážnice. Trasa vede od muzea, po červené turistické značce vyrážíme směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, kde pobýval Antoš Frolka...       Uprkova stezka (26 km) Výchozím místem je město Strážnice. Trasa vede od muzea, po červené turistické značce vyrážíme směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, kde pobýval Antoš Frolka. Z Tv. Lhoty pokračujeme po silnici do Kněždubu (Muzeum bratří Uprků, Slovácký Slavín). Z Kněždubu po silnici dále do Hroznové Lhoty (keramika Benedík, výroba došek Pavlica). Můžeme také zavítat do Tasova a shlédnout dům se žudrem č. 52 (chráněná památka). Okruh na Radošov: z Hr..

05-09-2014

  Stezka Pomoravím Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova kanálu k mostku (1 km), dále do Petrova po cyklotrase č. 47. Po 3 km (místo označeno cedulkou) se nachází u protipovodňové hráze informační tabule o lužním lese. Na lesním rozcestí (po 0,5 km od tabule) zabočíme doleva směrem k Petrovu. (Polní cesta na rozcestí nabízí možnost nahlédnout až k meandrům Moravy.) ...       Stezka Pomoravím (10 km)  Sjízdnost : jarní měsíce Začínáme ve Strážnici. Vydáme se k přístavišti Baťova kanálu (naproti Muzea vesnice jihovýchodní Moravy). Odtud po levém břehu Baťova ka..

05-09-2014

  Oskerušová stezka Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede z Tvarožné Lhoty od Muzea oskoruší ke klubu Atilla nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrádkář. kolonie, kde zatočíme doprava a dostaneme se na louku. Souběžně se silnicí stoupáme okolo chráněné Špirudovy oskoruše, až vyjdeme před větrolamem na silnici k Lučině, kterou hned opustíme a jdeme po cestě k rozhledně Travičná...       Oskerušová stezka (12 a 7 km)  Sjízdnost  : celý rok Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede z Tvarožné Lhoty od Muzea oskoruší ke klubu Atilla nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrádkář. kolonie, kde zatočíme doprava a dostanem..

05-09-2014

  Vinohradní stezka Ze Strážnice se vydáme vstříc novým zážitkům směrem na Radějov. Držíme se žluté turist. značky (zároveň taky trasy Šumárnické NS). Přejedeme mostek přes potok Radějovka a pokračujeme až po boží muka na rozcestí. Tady si můžeme udělat malý okruh: polní cestou po žluté doleva na vrch Žerotín - pokračujeme stále nahoru na nejvyšší bod, kde stojí kaple; z vrchu Žerotín sejdeme ...       Stezka vinohradní (18 km) Sjízdnost : celý rok; září-říjen Ze Strážnice se vydáme vstříc novým zážitkům směrem na Radějov. Držíme se žluté turist. značky (zároveň taky trasy Šumárnické NS). Přejedeme mostek přes potok Radějovka a pokračujeme až po boží muka na..

05-09-2014

  Orchidejová stezka Začínáme v Kněždubě, kde se dáme za kostelem ulicí zvanou „výhon“ do stoupání silnicí na hřeben nad obcí. Na hřebínku se dáme lesní cestou doleva (po červené turistické značce a zároveň po trase Šumárnické NS) až dorazíme k rozcestí (s dubovým monumentem) pod kótou Výzkum. Toto místo je již vstupní branou na Horňácko...       Orchideová stezka (14 km) Sjízdnost : celý rok; květen, červen (kvetou louky) Začínáme v Kněždubě, kde se dáme za kostelem ulicí zvanou „výhon“ do stoupání silnicí  na hřeben nad obcí. Na hřebínku se dáme lesní cestou doleva (po červené turistické značce a zároveň po trase Šumárnické NS) až dorazíme k rozcestí..

04-09-2014

        INEX – Sdružení dobrovolných aktivit  za podpory Obce Tvarožná Lhota si Vás dovoluje pozvat na jubilejní  10.ročník:   Oskorušobraní Na Salaši Travičná nad obcí Tvarožná Lhota pod rozhlednou Travičná v sobotu a neděli  20.9 – 21.9 2014   vždy od 10.00 do 20.00 Na programu bude :  prohlídka areálu a atrakcí, výběrový košt oskorušovic, výroby a ochutnávky výrobků, přijetí oskeruše do světové archy chuti Slow food, představení publikace a sadu oskeruší, vyhlášení „Královny oskeruší 2014“, poradna a prodej stromků, netradiční soutěže a hry v přírodě pro malé i velké, vyjíždky na koních. Zabijačka a stylové občerstven..

03-09-2014

    Stezka Bukovina (19 km) okruhová Dostupnost: celý rok Zokruhovaná  naučná stezka  na kterou můžete nastoupit v RO Lučina či v obci Radějov (viz mapa).   Výchozím bodem může být třeba střed obce Radějov  před obecním úřadem. Cesta nás odtud vede po zelené turistické značce  táhlou ulicí k bývalé sjezdovce nad obec a kolem chat ke vstupu do dančí obory Pusté. Lesní silnička provede poutníka kouzelným údolím s rozlehlými loukami se solitérními duby, přírodní rezervací Kútky, kolem lesních rybníčků až  na odbočku ke státní hranici, kde stezka vychází po zelené turistické značce pěšinou  z obory ke státní hranici . Na hranici je rozcestník a tam se vydáme  l..

18-08-2014

  Akce Srpen 2014

12-06-2014

  Akce Červen 2014

23-05-2014

  Mikroregion Strážnicko se stal smluvním partnerem projektu jehož nositelem je Svaz měst a obcí. Cílem projektu je položit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce v ORP Veselí nad Moravou. Svaz a Smluvní partner, Mikroregion Strážnicko, mají zájem na spolupráci zejména při vytvoření odborné a organizační kapacity pro rozvoj meziobecní spolupráce, při zpracování strategií řešení v oblasti poskytování vybraných typů služeb v samostatné působnosti pro dané území, při nastavení efektivních komunikačních mechanismů v území pro zajištění meziobecní spolupráce, při zajištění výměny zkušeností a při posílení přesvědčení o výhodnosti spolupráce obcí na rozvoji daného území.   Na území ORP V..